Vilkaviškio sporto ir pramogų centro naujienos

DĖL PATIKRINIMO VŠĮ „VILKAVIŠKIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRE”

VšĮ Vilkaviškio sporto ir pramogų centras 2022-11-17 raštu buvo informuotas, kad atsižvelgdama į Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 m. spalio 25 d. protokolą Nr. 3 ir vadovaudamasi Kontrolierės 2022-11-17 įsakymu Nr. (1.1) KT-1-13,  Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba įstaigoje  atliks patikrinimą dėl konkurso skelbimo vadovo pavaduotojo pareigoms teisėtumo. Patikrinimo tikslas – įvertinti, ar konkurso skelbimas vadovo pavaduotojo pareigoms užimti buvo teisėtas.    

2022-12-02 įstaiga buvo informuota apie atlikto patikrinimo rezultatus. Su  atlikto patikrinimo ataskaita galite susipažinti – https://vilkaviskis.lt/wp-content/uploads/2022/11/Patikrinimo-ataskaita-Sporto-ir-Pramogu-centre.docx 

PATIKRINIMO REZULTATAI:

Dėl konkurso Centro vadovo pavaduotojo pareigybei

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą viešojoje įstaigoje „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ Centro vadovo pavaduotojo pareigybei užimti buvo privalomas rengti konkursas, nes ji yra pareigybių sąraše, dėl kurios rengiamas konkursas.

                  Pagal pateiktus dokumentus nustatyta:
  1. Konkursas Centro vadovo pavaduotojo pareigybei buvo paskelbtas 2022-09-09 ir  galiojo iki 2022-09-23.
  1. Konkursas vadovo pavaduotojo pareigybei užimti vyko 2022-10-06 10 val. VšĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“.
  1. Pagal Pretendentų į VšĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centro“ vadovo pavaduotojo pareigas 2022-10-06 protokolą Nr. 1, komisijos sprendimu konkursą laimėjo K. A. .

IŠVADA:

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Vadovo pavaduotojo pareigybei užimti buvo privalomas rengti konkursas.
  2. Gavus darbuotojo prašymą atleisti iš užimamų pareigų, nenurodant svarbių priežasčių, darbuotojas turėjo būti atleistas pagal DK 55 straipsnį, t. y. išmokant tik kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
  3. Turint darbuotojo prašymą dėl atleidimo iš užimamų pareigų, Centro vadovas neteisingai vadovavosi LR darbo kodekso 60 straipsnio 7 punktu ir vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką šiuo atveju išmokėjo nepagrįstai.
  4. Centro el. paklausime Valstybinei darbo inspekcijai dėl šio fakto nebuvo paminėta, kad jau buvo gautas darbuotojo prašymas atleisti jį iš užimamų pareigų.

Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vadovaudamasi 2022-11-29 patikrinimo ataskaitoje Nr. (1.4)KT-4-17 pateiktomis išvadomis įpareigojo:

  1. Spręsti klausimą dėl nepagrįstai išmokėtų lėšų gražinimo.
  2. Apie nurodyto įpareigojimo įvykdymą raštu informuoti Savivaldybės kontrolierę iki 2023 m. vasario mėn. 10 d.

VšĮ Vilkaviškio sporto ir pramogų centro vadovas atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patikrinimo ataskaitą ir vadovaudamasis kitais LR įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais atlikto tyrimo objekto aplinkybes, imsis reikalingų priemonių nustatytam pažeidimui pašalinti.

Pasidalinkite
Scroll to Top